Thưa quí vị và các đồng chí, cứu hộ cứu nạn là một trong những nhiệm vụ nòng cốt của Quân đội ta. Môn thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế năm 2021 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đây là cơ hội tuyệt vời để đội tuyển Cứu hộ cứu nạn của chúng ta cọ xát, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ trong thực hiện nhiệm vụ thực tế của người lính: tìm kiếm, bảo vệ và cứu sống con người.