Những nội dung chính có trong Chuyển động Army Games - Số 6:

- Đội tuyển xe Tăng Liên bang Nga khẳng định sức mạnh tại Army Games 2021.

- Chuẩn bị để "giải mã" những "ẩn số" khác của Bảng 1 "Xe tăng hành tiến".

- Những vũ khí "siêu đỉnh" tại diễn đàn Army - 2021.