Các nội dung chính có trong Chuyển động Army Games 2021 - Số 5:

- Hải quân Việt Nam bắn trúng trong trời mù, sóng lớn.

- Chân dung "Người bạn trung thành".

- Đội quân văn hóa tranh tài phần thi múa và hát solo.