Những nội dung chính có trong Chuyển động Army Games - Số 7:

- Tính năng ưu việt của xe tăng T - 72B3.

- Đội "Môi trường an toàn" hoàn thành nội dung thi đầu tiên.

- Đội tuyển Nga an toàn nơi "Vùng tai nạn".