Chỉ còn ít ngày nữa cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” sẽ chính thức tranh tài. Trên thao trường của Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 những ngày này không khí luyện tập, làm quen thao trường của xạ thủ luôn sôi động. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam từ thao trường.