Hiện tại, nhiều môn thi đấu tại Army Games 2021 trong ngày 27/8/2021 đã hoàn thành. Tuy nhiên, kết quả vẫn cần cập nhật từ công bố chính thức của Hội đồng trọng tài.