Năm nay, dù mức thưởng Tết ở các xí nghiệp, nhà máy tại TP Hồ Chí Minh có thể khác nhau, nhưng đây đều là nỗ lực đáng trân trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay. Vì vậy, công nhân lao động cũng rất cảm thông, sẻ chia với khó khăn của doanh nghiệp và rất phấn khởi vì được động viên, khích lệ kịp thời.