Sự cố bé trai ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bị lọt xuống trụ bê tông rỗng dài 35m hiện đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án giải cứu.