Vượt qua những biến động bất thường của thực tiễn sản xuất, kinh doanh, ngành nông nghiệp tiếp tục có một năm gặt hái nhiều thành quả ấn tượng cả về giá trị sản xuất và xuất khẩu.