Huấn luyện đêm để đưa bộ đội sát thực tế chiến đấu là nội dung được Trung đoàn tên lửa 282, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không – Không quân tích cực triển khai thực hiện trong thời gian qua. Với việc tăng cường khả năng hiệp đồng chiến đấu, cơ động triển khai khí tài, vũ khí trang bị trong đêm tối, trên các loại địa hình phức tạp, những nội dung huấn luyện này đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích lũy kinh nghiệm để nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong các tình huống.