Cửa Lò là vùng đất có lịch sử hình thành và khai phá từ sớm, với truyền thống lịch sử văn hóa hơn 500 năm khi Nguyễn Sư Hồi, người con trai cả của Nguyễn Xí đến chiêu dân lập ấp, đặt nền móng xây dựng Cửa Lò ngày nay. Ở vào vị trí địa lý mà từ đường thủy đến đường bộ, đường không đều thuận lợi, lại là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, vậy nên cũng từ rất sớm Cửa Lò đã trở thành một địa danh du lịch ấn tượng.