Là nơi gặp nhau giữa sông và biển, Cửa Sông Đốc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có lịch sử lâu đời gắn liền với quá trình khẩn hoang vùng đất phương Nam thấm đấm huyền tích cũng như khắc ghi tinh thần bất khuất, kiên trung của quân và dân Nam Bộ thành đồng. Gắn bó bao đời với biển cư dân Sông Đốc đã hun đúc và hội tụ thành những sắc thái văn hóa sông nước độc đáo còn lưu giữ cho đến ngày nay.