Dân ca người Thái có câu "Úp bàn tay thành hình muôn sắc, ngửa bàn tay thành hoa muôn màu" là nói về sự khéo léo, tài hoa của những người con gái Thái. Bởi vậy, từng đường nét hoa văn trên thổ cẩm cũng biểu hiện cho những nét đẹp tâm hồn của người con gái Thái. Đối với người Thái, thổ cẩm là tài sản có giá trị cao cả về vật chất lẫn tinh thần, điều quan trọng nhất là nó chứa đựng ý thức tự hào của dân tộc. Vì vậy, dù đã trải qua lịch sử hàng trăm năm thì sản phẩm thổ cẩm và nghề dệt truyền thống vẫn được cộng đồng người Thái trân trọng, giữ gìn và phát triển cho đến bây giờ.