Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 140:

- Long An: Quy tập 2 HCLS.

- Quảng Trị: Quy tập HCLS tại cao điểm 461.

- Thông tin trận đánh ngã ba vịnh năm 1969 và hố chôn tập thể trên 300 liệt sĩ.