Các thông tin đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội số 44: 

- Vừa qua đội truyên trách K71, BCHQS tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K71B trước đây.

- Mỗi hài cốt liệt sĩ tìm kiếm ở những cánh rừng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hồi hương về nước, không chỉ là vất vả của cán bộ nhân viên các đội quy tập, mà còn có sự hy sinh thầm lặng từ hậu phương của họ.

- Nghị lực của người vợ chiến sĩ quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Đón liệt sĩ Mai Văn Em về với quê hương An Giang.

- Nhật ký quy tập đội chuyên trách K73 giai đoạn 2015 - 2016.