Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 224 có những nội dung chính sau đây:

- Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Canada.

- Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Cuba.

- Bộ Quốc phòng Lào kỉ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.