Năm 1941, Đức, Italia tuyên chiến với Mỹ. Hải quân Đức nhìn thấy cơ hội tấn công đội tàu vận tải của Mỹ ở Đại Tây Dương. Mỹ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi không chuẩn bị phòng thủ trước cuộc tấn công của các tàu ngầm loại U-boat. Hải quân và Không quân Mỹ đùn đẩy trách nhiệm hộ tống các tàu vận tải. Kết quả của sự thiếu trách nhiệm này là đội tàu vận tải của lực lượng Đồng Minh đã bị thiệt hại vô cùng to lớn.