Phóng sự ảnh -Số 1992: "Dũng sĩ tái chế lan tỏa đời sống xanh"