Tập cuối bộ phim tài liệu "Dưới ngọn cờ quyết chiến quyết thắng" là những hình ảnh rực rỡ, đẹp tươi sau khúc ca khải hoàn; là những hồi ức đẹp đẽ dù nhuốm màu khốc liệt của chiến tranh nhưng vẫn bừng sáng lên nhờ niềm tin và một ý chí quyết chiến quyết thắng của những người con yêu nước.

Ngày đất nước trọn niềm vui, ta cũng thấy biết bao niềm vui trọn vẹn hiện lên trên gương mặt những người chiến sĩ, bởi lẽ mục tiêu và lý tưởng cao cả nhất của họ khi bước chân ra đi là giành độc lập cho dân tộc, thống nhất cho nước nhà đã thành hiện thực. Họ đã hoàn thành xuất sắc lời thề giữ nước, còn lời thề dựng nước là trách nhiệm thuộc về thế hệ chúng ta. Xây dựng lại một nước Việt Nam đàng hoàn hơn, to đẹp hơn từ những đau thương của chiến tranh là một điều không dễ, nhưng không phải là chúng ta không làm được...