Chiến tranh tại Việt Nam luôn gợi lại những kí ức đau buồn. Quá khứ có thể được khép lại để hướng tới tương lai, nhưng quá khứ cũng phải được nhắc lại để lấy đó làm bài học cho cách ứng xử giữa con người với con người trong kỉ nguyên hiện đại. Người Việt Nam yêu nước từng tuyên bố: "Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, chúng ta cũng phải giành cho bằng được độc lập, tự do".