Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu nhận định đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay ở Châu Âu "không phải là tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp".