Vào đêm 30/1/1968 Cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 đã bắt đầu. Trong khí thế vượt lên mọi khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hi sinh để giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, các chiến sĩ phi công Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã coi những chuyến bay vận tải là chuyến bay cảm tử nhưng vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ quyết tâm chi viện, chiến đầu vì miền Nam ruột thịt.