Bảo tàng Quân khu 7 hay con gọi là Bảo tàng LLVT miền Đông Nam Bộ là nơi nghiên cứu, siêu tầm, lưu giữ hơn 17.500 hiện vật, tư liệu về quá trình hình thành, phát triển của các đơn vị vũ trang đầu tiên ở Đông Nam Bộ cũng như quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT quân khu 7. Những năm gần đây để thu hút công chúng bảo tàng không ngừng đổi mới về công tác trưng bày gắn với đa dạng hoạt động, trong đó đáng chú ý là công tác siêu tầm hiện vật, di vật liệt sĩ.