Mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi theo chân những chàng sinh viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Mini Robocon tại trường. Ngày hôm nay mới chỉ là những robot nhỏ, nhưng ngày mai, họ sẽ có nhiều các sáng tạo và thiết kế mới vĩ đại hơn. Mỗi mơ ước và sáng tạo không hề xa vời, họ sẽ còn làm nhiều hơn, sáng tạo hơn nữa trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.