Nhận được lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đầu từ trên, các cấp chỉ huy của Trung đoàn Bộ binh 692 , Bộ tư lệnh Thủ đô nhanh chóng tổ chức họp bàn, triển khai tác chiến. Tác phong triển khai nhanh bất kể tính chất mọi công việc là 1 yêu cầu cấp thiết đối với quân nhân từ chỉ huy cao nhất trở xuống trong môi trường quân ngũ.