Nhắc đến pháo thủ phòng không người ta nghĩ ngay đến trận địa pháo với những pháo thủ nhanh nhẹn, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khẩn cấp. Thế nhưng để có sự thành công đó là cả quá trình không ngừng học tập cả về lý thuyết lẫn sự rèn luyện sẵn sàng chiến đấu...