Quá tải trường lớp là câu chuyện “nói rồi nói mãi” ở các trường trên địa bàn Thủ đô. Trong phóng sự phát sóng chúng tôi đã đưa tin về việc quá tải ở trường mầm non Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, và sau nhiều cuộc họp, trường đã phải thống nhất tới phương án bốc thăm may rủi để quyết định cho học sinh vào trường. Khi trường lớp không xây kịp với nhu cầu của học sinh, thì sức ép đã đè nặng lên vai ngành giáo dục, thầy cô không còn chỉ đảm bảo việc dạy tốt - học tốt, mà còn phải kiêm thêm chức năng phân bổ điều kiện học tập cho học sinh của mình.