Phóng sự ảnh - Số 2781: Hà Nội rực rỡ sắc ban Tây Bắc.