Phóng sự ảnh - Số 2771: "Lễ trao giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VII – Năm 2022 ".