Phóng sự ảnh - Số 2765: Tết truyền thống của dân tộc H'Mông.