Phóng sự ảnh - Số 2757: Nhiều hoạt động chào đón năm mới tại ngôi nhà chung.