Phóng sự ảnh - Số 2747: Chương trình nghệ thuật “Bài ca không quên”.