Phóng sự ảnh - Số 2746: Những nẻo đường đất nước qua ống kính Vũ Văn Cảnh.