Phóng sự ảnh - Số 2740: Khoảnh khắc World Cup 2022.