Phóng sự ảnh - Số 2739: "Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022".