Phóng sự ảnh - Số 2745: "Hà Nội rực rỡ sắc màu Giáng Sinh".