Phóng sự ảnh - Số 2744: Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn.