Phóng sự ảnh - Số 2742: "Lê Việt Khánh với vẻ đẹp phong cảnh".