Phóng sự ảnh - Số 2741: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022.