Phóng sự ảnh - Số 2752: Lễ đặt tên cho con của người Chăm Islam.