Phóng sự ảnh - Số 2751: "Chợ vùng cao chào đón năm mới".