Phóng sự ảnh - Số 2749: "10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2022".