Phóng sự ảnh - Số 2748: "10 sự kiện trong nước nổi bật năm 2022".