Phóng sự ảnh - Số 2750: "Đặng Thanh Mai với tình yêu nhiếp ảnh".