Phóng sự ảnh - Số 2753: "Vinh quang người lính canh trời".