Phóng sự ảnh - Số 2755: Đào, quất, bưởi xuống phố đón Tết.