Phóng sự ảnh - Số 2762: "Tường Hồng Dương với sắc xuân vùng cao".