Phóng sự ảnh - Số 2758: "Vẻ đẹp đất nước qua ống kính Lê Huy Long".