Phóng sự ảnh - Số 2759: "Nhộn nhịp chợ hoa ngày Tết".