Phóng sự ảnh - Số 2763: Đặc sắc chương trình "Đường xuân đất Việt".